Vision Clinic

בדיקות

בדיקות ראיה אצל אופטומטריסט

כאשר מתעורר החשד אצל מטופל או הסובבים אותו, כי ישנו ליקוי בראייתו, עליו להגיע לבדיקת עיניים אצל אופטומטריסט.

הבדיקה כוללת מספר חלקים:

1. מילוי שאלון רפואי – בשאלון זה אנו מעוניינים לדעת על מהות הבעיה )למשל טשטוש ראיה, כפילות ראיה, כאבי ראש, מאמץ בקריאה ועוד(, מתי החלה, היסטוריה משפחתית הקשורה לעיניים ופרטים נוספים שיסייעו באבחון מדויק של הבעיה.

2. בדיקת חדות ראייה – בבדיקה זו נבחן את היכולת של המטופל לראות גדלים שונים של מספרים וצורות במרחקים שונים. הבדיקה בוחנת כל עין בנפרד.

3. מספר בדיקות לאבחון תפקוד ראייתו של המטופל – יתכן שהמטופל רואה חד, אך יש לו קושי להניע את עיניו בכיוונים שונים ובכך יכולים לגרום לקשיים בתפקודים יומיים כגון בזמן קריאה.

4. בדיקות ראיה אובייקטיביות – בבדיקה זו נרצה לבחון את הכוח התשבורתי )”מה המספר“( של העין אמצעות מכשיר שנקרא אוטורפרקטומטר. כך אנו יודעים את המצב התשבורתי של עיניו מבלי לשאול את המטופל כל שאלה.

5. בדיקת ראיה סוביקטיבית – בבדיקה זו אנו שואלים את הפציינט כיצד נח לו לראות במצבים שונים (לא בהכרח שהנוחות עם מרשם סוביקטיבי תהייה זהה למרשם האוביקטיבי).

6. בדיקות ראיה תפקוד עם המרשם הסוביקטיבי – כדי לחזות את התפקוד של המטופל עם המרשם שיקבל במצבים שונים של היום (לדוגמא במעבר המבט מרחוק לקרוב). המרשם הסופי למשקפיים יקבע לאחר שכלול כל הבדיקות גם יחד כדי לאפשר את הראייה הטובה ביותר עם הנוחות המירבית למטופל.

”מיקוד ראייה“
מונח שלא קיים בספרות המקצועית, אך על פי רוב האוכלוסייה היא מתארת מצבים שונים של קושי בתפקוד העיניים. לכל אחד ממצבים אילו יש שם שונה וכך הטיפול בכל אחד מבעיות ה“מיקוד“ הוא שונה.
הסימפטומים, עליהם ידווח המטופל עם בעיות אילו, מגוונים מאוד. קושי בקריאה, כפילות ראייה למרחק או קריאה, קושי במעבר מרחוק לקרוב, עייפות, צריבה בעיניים, עצימת עיין אחת, כאבי ראש.

רוצים לבצע אצלנו בדיקת ראייה בחינם? צרו איתנו קשר 077-406-0344.

להלן חלק מבעיות המיקוד:

1. בעיית התכנסות העיניים – דוגמאות אילו מתארות קושי בהתכנסות העיניים במבט לקרוב או התכנסות יתר של העיניים במבט לקרוב. כאשר אנו מביטים למטרה מסוימת, שתי העיניים אמורות להביט לאותה מטרה. למטופלים (מבוגרים או ילדים) בעלי קושי עם פעולה זו יתקשו לדוגמא בקריאה.

2. בעיות בהתבדרות העיניים – בעיות אילו הם מבטאים קושי בהתבדרות (פעולת ריחוק העיניים אחת מרעותה) או התבדרות יתר של העיניים.

3. בעיות אקומודטיביות – החלק האחראי על יכולת ומעבר הראייה מרחוק לקרוב הוא עדשת העין. עדשת תוך עינית מתפקדת כמו זום במצלמה. אם יש קושי בפעולת העדשה הזו בעודנו צעירים (עד גילאי 40), יהיה לנו קושי רב לראות ברור עצמים קרובים. הליקויים שהוזכרו בהקשר זה הם פעולת יתר או תת פעילות של המערכת האקומודטיבית.

4. קיימים ליקויים רבים נוספים תחת הכותרת ”מיקוד ראייה‘‘המשותף לכל התופעות הללו הוא הקושי הנוצר בשיתוף פעולה בין שתי העיניים, ובכך עלולה להיפגם הראייה הדו-עינית וראיית העומק (ראייה תלת-ממדית), כלומר איכות הראייה נפגמת – אנו רואים טוב יותר בשתי העיניים יחדיו מאשר בכל עין בנפרד, פרט לסימפטומים שהוזכרו לעיל.

הטיפול בכל אחד מהליקויים הללו הוא שונה. יתכן שנוסיף אלמנטים מסוימים למשקפיים הקיימים (כגון תוספת כוח לעדשה או פריזמה), ויתכן שלסוג טיפול מסוים הפתרון העדיף הוא תרגילי עיניים .

תרגילי העיניים הם סדרה של תרגילים המלמדים את המטופל להשתמש בשתי עיניו בסנכרון ומיזוג התמונות המתקבלות במוח משתי העיניים יחדיו.

*יש לציין כי סדר הבדיקות יכול להשתנות או גם מספר הבדיקות (יתכן שיבוצעו חלקן או כולן ואף בדיקות נוספות), בהתאם לצורך הספציפי של אותו מטופל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
Call Now Buttonחייגו אלינו